Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do działania serwisu, ale o innych możesz sam zadecydować.

3 minutes of reading

Metoda "tissue flossing"

Metoda leczenia „tissue flossing” lub „flossing” staje się coraz bardziej popularna wśród trenerów sportowych, fizjoterapeutów i społeczeństwa. Metoda ta znana jest dzięki amerykańskiemu badaczowi i fizjoterapeucie dr Kelly Starrett, który opublikował słynną obecnie na całym świecie książkę „Becoming a Supple Leopard”. W książce tej zwrócił uwagę na możliwości stosowania flossbandu w celu poprawy zakresu ruchu, wydajności i zapobiegania urazom. Od tego czasu pojawiło się kilka innych publikacji i badań dotyczących metody „tissue flossing”

Co to jest "tissue flossing"?

„Tissue flossing” to nowoczesna metoda terapeutyczna z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych opasek elastycznych, które stosowane są w leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego i pozytywnie wpływają na układ ruchowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy i limfatyczny organizmu człowieka, wspomagają regenerację i zapobiegają urazom układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda stosowana jest w światowej i krajowej fizjoterapii, ale z pewnością znajdzie swoje miejsce w treningu sportowców profesjonalnych i amatorskich.

Głównym efektem terapii jest przede wszystkim połączenie ucisku tkanek miękkich lub stawu, co jest spowodowane szczelnym owinięciem elastycznych opasek wokół wymaganego miejsca zabiegowego oraz zabiegu terapeutycznego, który wykonuje się założonym flossbandem, a następnie uwolnienie ucisku poprzez usunięcie zastosowanego flossbandu.

Leczenie terapeutyczne

Zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem flossbandu obejmują mobilizację stawów w celu szybkiego usunięcia blokad stawowych, miękką technikę leczenia skóry, tkanki podskórnej i powięzi w celu poprawy ruchu między warstwami oraz ucisk niedokrwienny w celu skutecznego usunięcia punktów spustowych. Jednak aplikację flossbandu można łączyć ze wszystkimi rodzajami ruchu, zarówno pasywnymi, jak i aktywnymi, z progresywnym obciążeniem ruchowym, treningiem proprioceptywnym, relaksacją poizometryczną lub proprioceptywnym torowaniem nerwowo-mięśniowym. Tylko od umiejętności i zdolności terapeuty prowadzącego zależy włączenie metody „tissue flossing” do swojej koncepcji terapeutycznej i jednostki terapeutycznej. Odpowiednio dobrana i przeprowadzona terapia flossbandem może zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawić ukrwienie, usprawnić ruchomość tkanek miękkich, a w konsekwencji poprawić wyniki sportowe.

Główne zalety flossbandu

Jedną z zalet metody „tissue flossing” jest jej łatwe łączenie z innymi koncepcjami terapeutycznymi i pomocami rehabilitacyjnymi. Terapeuta może łączyć stosowanie flossband z koncepcjami terapeutycznymi takimi jak metoda PNF, DNS czy z treningiem sportowym swojego klienta. Dodatkowym atutem tej metody leczenia jest wysoka skuteczność, możliwość terapii w trudnych warunkach oraz stosunkowo duży obszar leczenia, co pomaga terapeucie zaoszczędzić czas potrzebny na terapię. Dużą zaletą jest możliwość nauczenia pacjenta używania flossbandu, co umożliwia prowadzenie skutecznej autoterapii bez obecności terapeuty. Flossbands to łatwe w użyciu, kompaktowe i praktycznie niezniszczalne pomoce terapeutyczne, które terapeuta lub sportowiec może zawsze mieć przy sobie.

Jak wyjaśnić efekt "tissue flossing"?

Istnieje szereg badań i ankiet, które wykazują pozytywny wpływ "tissue flossing" na aktywny i pasywny zakres ruchu, pozytywny wpływ na opóźnioną bolesność mięśni (DOMS) oraz udowodniony pozytywny wpływ na subiektywną poprawę swobody ruchu. Efekt terapii wciąż nie został jednoznacznie udowodniony. Jednak wielu autorów opisuje kilka teorii, które mogłyby wyjaśnić pozytywne efekty tej metody leczenia. Jedną z najczęściej wymienianych teorii jest bramkowa teoria bólu, którą można wykorzystać do wyjaśnienia przeciwbólowego działania nici dentystycznej. Dzięki dyspersyjnemu efektowi aplikacji flossbandu następuje upłynnienie mazi stawowej, a następnie usunięcie blokady stawowej, upłynnienie płynu międzykomórkowego, a następnie poprawa przemieszczenia poszczególnych głębokich warstw powięzi czy efekt przekrwienia reaktywnego, które powoduje krwawienie leczonego obszaru więcej po usunięciu taśmy flossband. Inne teorie efektu obejmują usuwanie patologicznych wiązań poprzecznych, „efekt grzyba” tkanek miękkich lub promowanie doprowadzania z leczonego miejsca. Pozytywny efekt terapii "tissue flossing" terapeuta zauważa od razu w ciągu kilkudziesięciu sekund, najwyżej minut.

Kiedy można zastosować flossband?

Flossband można stosować na każdym etapie rehabilitacji. Dlatego ma zastosowanie w przypadku większości ostrych i przewlekłych problemów narządu ruchu. W stanach pourazowych flossband można zastosować adekwatnie do danej fazy gojenia, np. w fazie alarmowej lub zapalnej w celu zmniejszenia obrzęku lub w fazie proliferacyjnej w celu wytworzenia odpowiedniego impulsu do regeneracji tkanek miękkich.

Jak stosować metodę "tissue flossing"?

Możesz obejrzeć nasze filmy lub zapisać się na kurs prowadzony bezpośrednio przez fizjoterapeutę i pomysłodawcę dwudniowego kursu „Terapeutyczne zastosowanie Spophy Flossband”