Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

4 minuty čtení

Chladicí metoda v kombinaci s technikou Spray and Stretch

Silně chladivý Spray, který má schopnost vrátit sportovce během zápasu v případě nepříjemného zranění rychle zpátky do hry, zná skoro každý. Spophy Coolant Spray sice slouží primárně k rychlé úlevě od bolesti při akutním zranění, jako například při podvrtnutí kotníku, svalovém natažení nebo natržení, ale jeho extrémně silný chladivý účinek lze využít ik úspěšnému provedení méně známé terapeutické techniky, zvané Spray and Stretch. Na rozdíl od okamžité úlevy od bolesti a silného otoku při akutním strukturálním zranění, při kterém se Spophy Coolant Spray používá nejčastěji, funguje technika Spray and Stretch primárně k odstranění trigger pointu ze svalu, což následně vede ke snížení chronické bolestivosti a redukci zvýšeného svalového napětí.


Co jsou to spoušťové body ve svalech?

Trigger points, respektive spoušťové body ve svalech, jsou častým zdrojem bolestivosti v rámci pohybového aparátu. Vytváří typicky přenesenou bolestivost, která je často náročná na diagnostiku, neboť se může vyskytovat mimo oblast daného trigger pointu. Například trigger point se ve svalu musculus tibialis anterior vyskytuje v oblasti pod kolenem, ale přenesenou bolestivost vytváří až v oblasti kotníku a palce na noze. Trigger point často vzniká ve svalech na podkladě nesprávných pohybových stereotypů, z důvodu svalového „přetěžování“ nebo z důvodu řetězení svalového napětí. Fyzioterapeuti často při práci s pacientem musí vynaložit mnoho úsilí pro úspěšné odstranění trigger pointů ze svalu. K tomuto účelu se využívají různé techniky, jako například technika ischemické komprese, aplikace kontinuálního ultrazvuku nebo právě Spray and Stretch technika.Jak funguje technika Spray and Stretch?

Nyní se možná ptáte, jak může chladivý sprej efektivně odstranit triggerpoint ze svalu. Technika Spray and Stretch působí primárně na spinální úrovni. Podle autorů Travell a Simons aplikace Coolantu vyvolá silné dráždění chladových receptorů v kůži, čehož výsledkem je silný příliv impulsů v daném míšním segmentu. Nastává tak převaha tlumivých interneuronů, což vede ke snížení dráždivosti buněk v předních rozích míchy s následným snížením svalového napětí. Autoři uvažují, že následné natažení svalu terapeutem dokáže odstranit ze svalu zdroj zvýšeného svalového napětí – trigger point a to s mnohem větší úspěšností, než by tomu bylo bez aplikace chladu, protože za normálních okolností budou svaly, ve kterých jsou umístěny aktivní spouštěcí body, při natažení bolestivé. Vzájemná kombinace aplikace Spophy Coolantu – Spray a svalového natažení – stretch vede k odstranění triggerpointu ze svalu ak výslednému snížení svalového napětí, k odstranění přenesené bolestivosti a lepší funkci daného svalu a okolních kloubů.

Zjednodušeně, při použití techniky Spray and Stretch je část „stretch“ hlavní terapií, zatímco „spray“ je pro tělo rozptýlením. Extrémní chlad slouží jako zdroj „proprioceptivního zmatku“, který pak umožňuje lepší a hlavně jednodušší namožení svalů na větší délku.

Jak správně provést techniku Spray and Stretch?

Samotná technika není náročná na provedení a nevyžaduje ani žádné speciální vybavení. Pro správné provádění techniky Spray and Stretch, jak ji učí Travell a Simons, je nutná alespoň základní znalost anatomie, primárně svalového systému, aby terapeut uměl aplikovat Spophy Coolant Spray do správné oblasti. Je také důležité znát základní umístění běžných spouštěcích bodů a referenčních zón, alespoň u nejčastěji se vyskytujících svalových trigger pointů. Po zvládnutí těchto základních znalostí je však modifikovaná technika Spray and Stretch poměrně jednoduchá.Jak postupovat při aplikaci techniky Spray and Stretch s využitím Spophy Coolant Spray?

  1. Pacienta umístěte do stabilní polohy v teplé místnosti. Sval, který se chystáte ošetřit, umístěte do polohy ve velmi mírném natažení. Příliš velké natažení svalu by mohlo podráždit trigger point a aktivovat napínací reflex.
  2. Aplikujte Spophy Coolant Spray od jednoho konce svalu po druhý konec. Aplikujte několikrát po celé šířce svalu, respektive 2 až 5 paralelních pásů vedle sebe. Aplikujte ze vzdálenosti 15 až 30 centimetrů. Aplikace z velké blízkosti může poškodit svrchní vrstvu kůže a subjektivně může způsobit pocit pálení. Aplikace z velké vzdálenosti snižuje chladivý účinek.
  3. Natáhněte jemně sval až po hranici bez bolesti. Musí se jednat o pasivní natažení, to znamená, že pacient zůstává relaxován po celou dobu natažení.
  4. Podržte tento „Stretch“ po minimální dobu 30 sekund a ujistěte se, že pacient dýchá pomalu a zhluboka.
  5. Po ukončení natažení zopakujte danou techniku znovu, pokud je to podobné.